Noves Tarifes 2018


Les noves Tarifes 2018 són a la seva disposició al nostre web.
Les Tarifes disposen d’un disseny més que en facilita la lectura i localització dels continguts i preus en les taules.
  • Totes les novetats estan senyalades amb l’estrelleta “new”.
  • Frases importants destacades en vermell.
  • Fotografies de cada producte.
  • Dibuixos de les seccions acotades en aquells productes que ho requereixen.
Per tal de poder descarregar la tarifa, haurà de registrar-se prèviament accedint-hi des de “REGISTRE / ACCÈS USUARIS” o des de les “DESCÀRREGUES”.