Veure Vídeos

SAS, Prefabricats de Formigó

Muntatge de tancament amb columna multi-angle i la peça TCOR75

Col·locació Font Jardí

Col·locació Aplacat Poblet

Muntatge d'una Ximeneia Briqueta

Muntatge d'un Aspirador Estàtic Metàl·lic

Muntatge senzill amb la Senda TRONC-43

Muntatge senzill del Sender Domus

Muntatge Senzill amb la Font SOL i el Plat de Dutxa PLAT-9870

Muntatge senzill amb la Vorera Tronc SAS

Hort Urbà SAS-TRIA al Garden Center Conillas a Barcelona

Vídeo Opinió Client sobre producte col·locat: SAS-TRIA

Col·locació del Paviment Sasteak sobre un llit de morter

Col·locació Paviment Sasteak sobre Base Drenant

Col·locació de Tessera by SAS sobre llit de morter i col·locat amb ciment cola

Col·locació de les Lloses Domus

Col·locació de l'Hort Urbà SAS

Col·locació de Tancament amb Sasteak

Col·locació de Tancament amb Gelosies

Col·locació de Pilars i Blocs SAS

Col·locació de Balaustrades SAS